Spreekuur


Dagelijks zijn er spreekuren op afspraak. Bij de assistente kunt u een afspraak maken. Dit kan telefonisch vanaf 8.00 uur via telefoonnummer (045) 544 12 13. Een afspraak duurt gemiddeld zo‘n 10 a 15 minuten voor één persoon. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben of een afspraak voor meerdere personen wilt maken, geef dit dan door bij het maken van de afspraak. Assistentes kunnen u, in opdracht van de huisarts, naar de aard en ernst van de klachten vragen om een inschatting van de benodigde tijd of urgentie te kunnen maken. Bel tijdig af wanneer u niet op de afgesproken tijd kunt komen. Indien u zonder afmelding niet op het spreekuur verschijnt, zijn wij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Als u telefonisch wilt overleggen met uw huisarts dan kunt u dit kenbaar maken bij de assistente. De huisarts kan u dan later op een passend moment terugbellen. Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten van de huisartsen in Bocholtz die te ziek zijn om zelf naar de praktijk te komen. Voor een goede planning heeft de assistente informatie nodig over de aard en ernst van de klachten. U kunt tussen 8.00 uur en 10.30 uur een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen. Indien het geen spoedgeval is, worden de visites na het spreekuur en zoveel mogelijk voor 16.30 uur afgelegd.
Na ontslag uit het ziekenhuis bestaat vaak behoefte aan een bezoek van de huisarts of praktijkondersteuner. Wacht dan niet en vraag de assistente om een huisbezoek.

Praktijk
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 10.45 uur en 11.00 uur en tussen 13.00 uur en 14.00 uur is de praktijk gesloten en alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Eerste hulp
Voor eerste hulp kunt u overdag altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst. Bij afwezigheid van de huisarts kan de assistente hem alvast oproepen. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg te Heerlen; telefoonnummer 045 5778844. Voor meer informatie: www.huisartsenpost-ozl.nl
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord