Klachtenprocedure

KLACHTENOPVANG EN KLACHTENAFHANDELING

Heeft u een klacht over onze praktijk?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

In eerste instantie kunt u het beste uw klacht met de zorgverlener waarover u niet tevreden bent bespreken. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de praktijkassistentes (tel: 045 544 12 13). Indien u dit om wat voor reden dan ook niet kunt of wilt, is het mogelijk om uw klacht schriftelijk naar de huisartsenpraktijk te sturen.
Dit kunt u doen door het klachtenformulier digitaal in te vullen. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.

De huisarts of onze praktijkmanager (045 544 10 99) kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we een reactie op uw klacht.
Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 6 weken af te ronden.

We willen graag, zoveel mogelijk in goede samenspraak met u, de klacht oplossen. Heeft u het gevoel dat dit niet (meer) mogelijk is, dan beschikt de huisartsenpraktijk over de klachtenregeling conform de wet WKKGZ (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). In de klachtenregeling is vastgelegd dat indien uw overleg met de zorgverlener niet tot een oplossing heeft geleid, u zich kunt wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Informatie van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) vindt u onder aan deze pagina.

Mocht ook de tussenkomst van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden dan kan bemiddeling door de landelijke geschillencommissie tot een oplossing leiden.
Deze geschillencommissie kan komen tot een bindend oordeel. Aan deze klachtbehandeling zijn voor u geen kosten verbonden.
Indien u voor de behandeling van uw klacht besluit een eigen (rechts)bijstand in te schakelen dan zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons)-gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht had moeten zijn.
Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.

Relevante telefoonnummers en e-mail adressen:
Huisartsenmaatschap Bocholtz
Kommerstraat 51
6351 ES Bocholtz
045-5441213
wmcbocholtz@ezorg.nl

 Onafhankelijke klachtenfunctionaris en Landelijke Geschillencommissie: 
 Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
 Postbus 8018
 5601 KA Eindhoven
 088 - 0229100
 info@skge.nl
 www.skge.nl

Contact

Huisartsenpraktijk Bocholtz
Kommerstraat 51
6351 ES Bocholtz
Tel. 045 - 544 12 13

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur.

Tussen 10.45 - 11.00 uur en 13.00 - 14.00 uur
is de praktijk gesloten en alleen voor
spoedgevallen bereikbaar.

Voor spoed: 045 - 5441213 - optie 1

Praktijknummer : 045 - 5441213
Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg : 045 - 5778844
Receptenlijn : 045 - 5441213
Faxnummer : 045 - 5680168