Nieuws

Griep en de griepvaccinatie
De griep of wel influenza staat weer voor de deur. Daarom zullen alle mensen die behoren tot de risicogroep schriftelijk opgeroepen worden om gebruik te maken van de gratis vaccinatie. Tot de risicogroep behoren, hartpatiënten, longpatiënten, nierpatiënten, mensen met suikerziekte, mensen met verminderde afweer en alle zestigplussers.
De griepvaccinatie zal plaatsvinden op dinsdag 6 november 2018 van 17.00 tot 19.00 uur in de huisartsenpraktijk te Bocholtz.
Neem u oproepbrief s.v.p. mee.

Gezond & Wel nummer 10 in voorjaar 2018 verschenen

De Gezond & Wel is een periodieke nieuwsbrief van de eerstelijnshulpverleners in Bocholtz en Simpelveld. De nieuwsbrief wordt in een oplage van ruim 6.000 stuks, huis-aan- huis verspreid in Bocholtz, Simpelveld en Eys. U kunt de Gezond & Wel downloaden:
Gezond & Wel nummer 10 (voorjaar 2018)
Gezond & Wel nummer 9 (Najaar 2017)
Gezond & Wel nummer 8 (Voorjaar 2017)
Gezond & Wel nummer 7 (Nov. '16, deel 1)
Gezond & Wel nummer 7 (Nov. '16, deel 2)
Gezond & Wel nummer 6 (Juni '16)Uw toestemming voor uitwisseling medische gegevens kan van levensbelang zijn
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo heeft hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag elektronisch medische gegevens kunnen opvragen. Ook ‘s avonds en in het weekend. De huisartsen, apotheek Bocholtz en apotheek Simpelveld gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: het LSP. Dit regionaal netwerk zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens tussen huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en de huisartsenpost in de regio Parkstad Limburg. De huisarts en apotheker mogen uw gegevens alleen beschikbaar stellen via het LSP als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. U kunt het toestemmingsformulier hier downloaden.
Lees hier het interview met huisarts Emonts en apotheker Cremers over LSP in Gezond & Wel nummer 2.Praktijkfolder huisartsen
In de praktijkfolder staat praktijkinformatie over openingstijden, bereikbaarheid en de verschillende contactmogelijkheden met de huisartsen mevr. Hazelaar, dhr. Mom en mevr. Pleunis en de praktijkondersteuners en doktersassistenten.
U kunt de praktijkfolder downloaden of afhalen bij de balie in de huisartsenpraktijk.

Privacyreglement van onze huisartsenpraktijk, AVG
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Het volledige privacyreglement van onze praktijk kunt u hier downloaden.

 

 

 

Contact

Huisartsenpraktijk Bocholtz
Kommerstraat 51
6351 ES Bocholtz
Tel. 045 - 544 12 13

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur.

Tussen 10.45 - 11.00 uur en 13.00 - 14.00 uur
is de praktijk gesloten en alleen voor
spoedgevallen bereikbaar.

Spoednummer : 045 - 5441208

Praktijknummer : 045 - 5441213
Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg :            045 - 5778844
Receptenlijn : 045 - 5441213
Faxnummer : 045 - 5680168