Stichting Eerstelijns zorg

Sinds 2010 werken de huisartsenmaatschappen Simpelveld en Bocholtz officieel samen in de Stichting Eerstelijnszorg Bocholtz-Simpelveld (SEBS). De huisartsen in Bocholtz zijn gehuisvest in het Welzijns Medisch Centrum en de huisartsen in Simpelveld werken vanuit het multifunctioneel centrum Rode Beuk. De SEBS heeft een officiële samenwerking met de maatschappelijke organisatie Impuls, Meander Groep Zuid- Limburg, BENU apotheek Simpelveld en Apotheek Bocholtz. Door de eerstelijns hulpverleners wordt gewerkt vanuit een integrale benadering van aandoeningen, vragen, wensen of klachten van patiënten. De Raad van Bestuur van de Stichting Eerstelijnszorg Bocholtz-Simpelveld beheert en bevordert de samenwerking in de eerstelijns gezondheidsheidszorg.

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Mieke Lonij
Manager Eerstelijnszorg
Marjo Stassen
Administratieve ondersteuner


De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. Ir. J. Schrijvers, voorzitter
Dhr. Mr. L. Ruyters, penningmeester
Dhr. M. Bleijlevens PhD, lid
Dhr. Drs. H.R.M. Schiffelers, lid
Dhr. Drs. E.M. Mom, lid
Mevr. Drs. E.M. Hazelaar, lid

Contact

Huisartsenpraktijk Bocholtz
Kommerstraat 51
6351 ES Bocholtz
Tel. 045 - 544 12 13

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur.

Tussen 10.45 - 11.00 uur en 13.00 - 14.00 uur
is de praktijk gesloten en alleen voor
spoedgevallen bereikbaar.

Voor spoed: 045 - 5441213 - optie 1

Praktijknummer : 045 - 5441213
Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg : 045 - 5778844
Receptenlijn : 045 - 5441213
Faxnummer : 045 - 5680168