Locatie en Route

Het consultatiebureau is op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 045 - 5677533.

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten
Deze bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in Oostelijk Zuid-Limburg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verpleegkundige of telefonisch via nummer 0900-699 0699.


Website MeanderGroep:
http://www.meandergroep.com/jeugd- gezin/jeugdgezondheidszorg/