Jeugdgezondheidszorg

Meander Jeugdgezondheidszorg heeft als belangrijkste taak het bevorderen van een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Het consultatiebureau (0-1 jaar)
Vanaf het moment dat uw kind is geboren, staat Meander Jeugdgezondheidszorg voor u klaar. Uw eerste kennismaking met de Jeugdgezondheidszorg start reeds in de kraamperiode, wanneer bij uw baby de gehoortest en de hielprik worden uitgevoerd. Na de kraamperiode bezoekt de verpleegkundige u thuis, waar ze al uw vragen beantwoordt. U vult samen het ’integrale dossier Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar’ in.
In het eerste levensjaar van uw kindje bezoekt u ongeveer 9 keer het consultatiebureau. Tijdens elk bezoek wordt uw kind gewogen en gemeten. De arts en de verpleegkundige van Meander Jeugdgezondheidszorg houden de ontwikkeling van uw zuigeling nauwlettend in de gaten, waardoor eventuele
achterstanden en/of afwijkingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. U krijgt ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van uw vragen. Daarnaast kunt u ook op indicatie telefonisch of persoonlijk contact met de JGZ hebben. Tevens krijgt uw kind gedurende de eerste 14 maanden vaccinaties tegen
verschillende kinderziekten.
De verpleegkundige kan een huisbezoek met u afspreken als u een uitgebreidere vraag of probleem heeft welke niet tijdens een consult kan worden afgehandeld.
Het consultatiebureau is op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 045 - 5677533.

Het peuterbureau (1-4 jaar)
Het peuterconsultatiebureau bezoekt u voor het eerst als uw kind 18 maanden oud is. Op de leeftijd van 2, 3 en 4 jaar worden deze bezoeken herhaald. Door uw kind met enige regelmaat te zien, volgt Meander Jeugdgezondheidszorg de gezondheid, groei en ontwikkeling op de voet. Om te beoordelen of uw kind goed ziet, vindt op de leeftijd van drie en vier jaar een ogentest plaats. Wanneer er opvoedkundige vragen of andere problemen zijn, dan kan de JGZ als u dat wenst samen met u hiernaar kijken en proberen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Informeer op het consultatiebureau naar de mogelijkheden. Na het laatste bezoek aan het consultatiebureau, op vierjarige leeftijd, wordt de zorg overgedragen aan de jeugdgezondheidszorg van GGD Oostelijk Zuid-Limburg (van vier tot negentien jaar).

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten
Bij het ouderschap komt veel kijken. Meander Jeugdgezondheidszorg organiseert regelmatig cursussen, borstvoedingmeetings en informatieve bijeenkomsten voor ouders van zuigelingen over het introduceren van bijvoeding. Voor ouders van peuters zijn thema’s meer gericht op opvoeden. Een thema is
"peuters lief maar lastig" waar verschillende onderwerpen aan bod kunnen komen zoals straffen en belonen, slapen, eten, zindelijkheid, spel en speelgoed en omgaan met angst. Deze bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in Oostelijk Zuid-Limburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verpleegkundige of telefonisch via nummer 0900-699 0699.

 website: jeugdengezinparkstad-limburg.nl