Bijeenkomsten Alzheimer Café Parkstad

Planning najaar Alzheimer Café Parkstad

Alzheimer café Parkstad

Dinsdag 13 september: DIAGNOSTIEK BIJ DEMENTIE
Goede diagnostiek geeft via het gebruik van methoden en technieken een antwoord op de
vraag om welke ziekte of aandoening het gaat. Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk!

Dinsdag 11 oktober: CASEMANAGEMENT DEMENTIE
De casemanager dementie vervult een coördinerende rol in de zorg voor de mensen met dementie
en biedt ondersteuning aan de mantelzorgers.

Dinsdag 8 november: VERLIES, AFSCHEID EN ROUW
Philippe Cremers, pastoraal medewerker bij Zuyderland zal ingaan op de diverse aspecten van
verlies, afscheid en rouw bij mensen met dementie en de mantelzorgers.

Dinsdag 13 december: MANTELZORG EN DEMENTIE
Stand van zaken in de ontwikkelingen van de mantelzorg, de regelgeving en
huidige ervaringen. Hoe kan de mantelzorger zo goed mogelijk ondersteund worden?


De bijeenkomsten worden gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten we met het programma, omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.
De entree, koffie en thee zijn gratis en wordt zo nodig aan tafel geserveerd.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord