Logopedie

Madeleine Trost
Madeleine Trost
Een logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en primaire mondfuncties (kauwen en slikken).
Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats.


Telefonisch bereikbaar via nummer 06 51 15 66 39 en per mail mtrost@home.nl
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op de voicemail.Openingstijden:
Dinsdag 13.00 - 18.00 uur
Woensdag 12.30 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 18.00 uur

Verwijzing:
Verwijzing naar een logopedist gebeurt door een arts (uw huisarts, specialist, tandarts of orthodontist).
Logopedische zorg zit in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen en wordt vergoed als er sprake is van een medische indicatie. Bij mensen vanaf 18 jaar en ouder moet er rekening worden gehouden met de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar.

Eerste gespek en onderzoek:
Tijdens het eerste gesprek wordt er informatie gevraagd over het probleem of klacht van u of uw kind. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die samen met u wordt ingevuld. Aansluitend wordt er een logopedisch onderzoek afgenomen. Het onderzoek kan, afhankelijk van het probleem, enkele sessies in beslag nemen.
Hierna worden de testresultaten en de diagnose met u besproken. Vervolgens wordt het behandelplan en de behandelfrequentie in onderling overleg bepaald. De behandelfrequentie bedraagt meestal één of twee maal per week.

Behandeling:
Een behandeling duurt een half uur. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de ernst van het probeem. Indien mensen door een lichamelijke beperking niet in staat zijn naar de praktijk te komen kan de behandeling, na goedkeuring van een arts, in de thuissituatie plaatsvinden.

Meer informatie over logopedie:
www.logopedie.nl

Klachtenregeling logopedie
Privacy reglement

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord