De praktijk


Tandartspraktijk Bocholtz is gevestigd in het Welzijns Medisch Centrum Bocholtz.

Van vrijdag 31 juli tot en met 21 augustus is de praktijk wegens vakantie gesloten.

Voor spoedgevallen:
Maandag t/m donderdag overdag tot 17.00 uur Tel.: 06 - 5127 2039
Buiten deze tijden kunt u terecht bij de weekend- en avonddienst
Tel.: 043 - 711 2711

CORONAVIRUS EN UW BEHANDELING

BESTE PATIENTEN,

Sinds weken zitten we in een Covid-19 (coronavirus) pandemie. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
CORONAVIRUS EN UW BEHANDELING

BESTE PATIENTEN,

Sinds weken zitten we in een Covid-19 (coronavirus) pandemie. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Lees de informatie hieronder goed door en neem bij vragen contact op met onze receptie.

Op dinsdag 28 april hebben wij de reguliere mondzorg hervat. We willen u ervan verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogte prioriteit heeft. Daarom zijn er een aantal praktische zaken veranderd ten aanzien van uw bezoek aan onze praktijk. Deze maatregelen dienen wellicht voor langere tijd gehandhaafd moeten worden.
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja‘ antwoordt dan verzoeken wij u om uw eventueel gemaakte afspraak kosteloos te annuleren.
- Heeft u nu corona?
- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
- Zijn u of huisgenoten genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden Celsius)?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
- Heeft u plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping)?
- Bent u kortademig/benauwd?
- Bent u in thuisisolatie?
- Woont u in een verpleeghuis of woont u in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol én op moment dat u de behandelkamer ingaat. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
- Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Wacht eventueel in de auto tot het tijd is. Onze ontvangstruimte is niet zo ruim en wij willen voorkomen dat deze ruimte vol raakt.
- Probeer zo weinig mogelijk aan te raken in onze ontvangstruimte, dat ik ook de reden dat er geen lectuur of speelgoed meer aanwezig is.
- Laat indien mogelijk uw jas en tas zoveel mogelijk in de auto of thuis.
- Aan de balie zullen wij het schuifraam niet helemaal openzetten.
- Wij verzoeken u alleen naar de praktijk te komen, mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn neemt u dan voorafgaand aan uw afspraak telefonisch contact met ons op.
- Kinderen tot 14 jaar mogen vergezeld
worden van 1 begeleider.
- Gebruik u het toilet zo min mogelijk.
- Voor aanvang van uw behandeling wordt u verzocht uw mond te spoelen met een door ons aangereikt spoelmiddel (H2O2 1%). Volg hiervoor de aanwijzingen van de assistente.
- Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. Eventuele afspraken, recepten, begrotingen en verwijsbrieven ontvangt u zoveel mogelijk digitaal.

Hygiëne
Ten aanzien van hygiëne maatregelen op de behandelkamers kunt u er te allen tijde van uit gaan dat wij volgens de strikte richtlijnen en protocollen binnen onze beroepsgroep werken. Voor extra veiligheid en geruststelling van iedereen aanwezig, hebben wij reeds aanvullende beschermende middelen in gebruik genomen.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Hartelijke groet,

Tandarts Sabine Bartelt met Connemara, Jane en Sabine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tandartsenpraktijk Bocholtz is een algemene tandartsenpraktijk waar alle facetten van de moderne tandheelkunde uitgeoefend worden. In onze praktijk streven wij er met ons team naar om u zo optimaal mogelijk tandheelkundige zorg te bieden.
Voor bijzondere tandheelkundige zorg werken wij nauw samen met diverse tandheelkundige specialisten uit de regio.

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten zich op hun gemak voelen en goed geïnformeerd worden. Wij hechten er veel waarde aan dat u vertrouwen heeft in onze tandheelkundige zorgverlening. Onze nascholing voldoet aan de eisen van het Kwaliteitsregister Tandartsen. Wij besteden bijzondere aandacht aan de behandeling van kinderen.

In onze praktijk wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van zorgverlening en goede organisatie van het werk.
De tandartsassistentes zijn gekwalificeerd om bepaalde tandheelkundige werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Tandarts Bartelt is sinds 1995 verbonden aan het Welzijns Medisch Centrum Bocholtz. ‘Het is een bewuste keuze geweest om mijn praktijk in een gezondheidscentrum te vestigen. Het voordeel is dat je met andere disciplines samenwerkt waardoor de lijnen kort zijn voor onderling overleg. Samen gezondheidswinst realiseren, dat is wat hulpverleners wensen‘ aldus tandarts Bartelt. De onderlinge samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner en tandarts zou versterkt kunnen worden door een gemeenschappelijk project ‘mondzorg en diabetes‘ te starten. Lees in dit artikel over het belang van extra mondverzorging bij diabeten.

Tandartsenpraktijk Bocholtz gaat zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze Privacy Verklaring.

Uw tandarts

Tandarts Mw. Dr. S.G.E. Bartelt,
Kommerstraat 51
6351 ES Bocholtz

Praktijknummer: 045 544 12 36