Locatie en Route

Plankamer Tel. 045 568 81 87
Het team van Meandergroep Thuiszorg in Bocholtz/Simpelveld werkt vanuit de plankamer in het Zorgcentrum in Bocholtz en Kloosterstraat 65 in Simpelveld.
We zijn te bereiken op tel. 045 568 81 87. Ook wanneer u belt buiten kantoortijden wordt u voor vragen over de verpleging en verzorging doorverwezen naar de dienstdoende verpleegkundige.

CIZ
Voor de vormen van thuiszorg bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of, in welke vorm en voor hoeveel uur u in aanmerking komt. U bereikt het CIZ in onze regio via tel. 088 789 16 50.

Meandergroep
Voor allerlei vragen over thuiszorg kunt u terecht bij de Klantenservice.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur - 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur - 12.00 uur.
Tel. 0900 699 0 699

Acute zorg aan huis van Meander Thuiszorg
Als u onverwachts dringend hulp nodig hebt, kunt u dag en nacht een beroep doen op Acute zorg van Meander Thuiszorg.
Bel dan 045 561 61 62. Binnen 20 minuten is er een professionele hulpverlener bij u om te helpen.